Bezpečnostní plomby

Na obou částech měřicího přístroje Infrasol-3 je umístěno několik bezpečnostních plomb. Jak již název napovídá, účelem těchto plomb je zabezpečit jakékoliv narušeni struktury tohoto přístroje.

V obsahu této webové stránky se nachází mnoho „nařízeni, upozorněni, doporučeni, apod.”, ohledně jednoduchého ale zaručeně spolehlivého faktu:

OTEVŘETE-LI JAKOUKOLIV ČÁST PŘÍSTROJE, PŘÍSTROJ NEJENOM ŽE ZTRÁCÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY OD NAŠÍ FIRMY, ALE PŘÍSTROJ ZARUČENĚ ZNEHODNOTÍTE.

OBĚ DVĚ ČÁSTI PŘÍSTROJE MAJÍ NA SVÉM KONCI UMISTĚNÉ VELICE CITLIVÁ ČIDLA, KTERÁ JSOU PEVNĚ NAPOJENA K OBĚMA ČÁSTEM, JAK VYSÍLAČE TAK I PŘIJÍMAČE. TYTO DVĚ ČÁSTI, JAK PRIJIMAČ, TAK I VYSÍLAČ, NENI FYZICKY MOŽNÉ OTEVŘÍT, ANIŽ BY JSTE NEZLOMILI A NEPOŠKODILI TYTO CITLIVA ČIDLA PŘÍSTROJE.

Pokud necháte své zaměstnance s našim přístrojem “experimentovat” aniž by jste je jasně a důrazně neupozornili na výše uvedeny fakt, přistroj plně znehodnotíte.

Kazdy z našich přístrojů Infrasol-3 je chráněn silným Neoprenovým návlekem, který také ochraňuje všechny bezpečnostní plomby před možným poškozením. Pokud nebudete snímat tyto Neoprenové ochranné návleky z těla přístroje, bezpečnostní plomby není možné nijak narušit.

Pokud se stane, ze se při sejmuti tohoto ochranného Neoprenu jakákoliv ochrana bezpečnostní plomba viditelně naruší, žádáme Vás aby jste okamžitě zkontaktovali naší společnost na servisním telefonním čísle – 778 015 234