O nás

Naše firma LumenTech s.r.o., je přímým dodavatelem měřícího přístroje Infrasol-3, který je vyráběn doslova „na zakázku“ s použitím součástek vyráběných podle našich technických specifikací v několika zemích Evropske unie, tak i dvěmi společnostmi z USA. Momentálně jsou naše přístroje kompletovány v naších výrobních pobočkách v Táboře a ve Voticích.

LumenTech Infrasol-3 přístroj je určen pro měření celkové propustnosti světla zasklívacím materiálem vozidel, při provádění technických prohlídek vozidel ve stanicích technické kontroly podle vyhlášky č. 302/2001 Sb. v platném znění o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.

Metoda měření poskytuje ekvivalentní výsledky propustnosti světla akceptovatelné s příslušným ustanovením normy ISO 3538 v platném znění.

Naměřená hodnota, činitel pravidelného prostupu světla, se udává v %. Nedopadá-li světlo na detektor, přístroj indikuje nulu, při dopadu světla bez vloženého vzorku přístroj indikuje 100 dílků

Přístroj podléhá povinnosti kalibrace ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 302/2001 Sb. v platném znění.

Přístroj vyhovuje všem současným ekologickým požadavkům. Nezatěžuje pracovní a životní prostředí. Přístroj neprodukuje žádný závadný odpad.

Rovněž při jeho dílenské výrobě je použito ekologických způsobů zpracování. Všechny podstatné díly přístroje i obal jsou recyklovatelné. Ekologická likvidace se provede po demontáži oprávněnou osobou v souladu s předpisy EU, které odpovídají směrnici WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment).

Tento přístroj byl vyroben dle požadavků ISO Normy 3538 ve spolupráci s vývojovým centrem výrobce okenních fólií značky Infrasol dodavaných na Česky trh firmou SDI-Global Europe s.r.o.

Přístroj Infrasol-3 je schválený pro provádění technických prohlídek ve stanicích technické kontroly na území České republiky.