Popis přístroje

1. Vysílač (obrázek č. 1 a č. 2)

 • 1a – Magnetický okruhový zámek
 • 1b – Magnetický ochranný kryt
 • 1c – Blána čidla vysílače
 • 1d – Okružní filc vysílače
 • 1e – Neoprénový ochranný návlek
 • 1f – Kontaktní spoj datového kabelu
 • 1g – Datový kabel
 • 1h – Výrobní číslo přístroje
 • 1ch – Feritové jádro
 • 1i – Kryt baterie
 • 1j – Polohová značka
 • 1k – Jistič ochranného návleku
 • 1l – Ochranné plomby

2. Přijímač (obrázek č. 3 a č.2)

 • 2a – Magnetický okruhový zámek
 • 2b – Magnetický ochranný kryt
 • 2c – Spectro-selektivní čidlo přijímače
 • 2d – Okružní filc přijímače
 • 2e – Neoprénový ochranný návlek
 • 2f – Kontaktní spoj datového kabelu
 • 2g – Datový kabel
 • 2h – Výrobní číslo přístroje
 • 2ch – Feritové jádro
 • 2i – Přísavky na sklo
 • 2j – Polohová značka
 • 2k – Spínač přijímače
 • 2l – Ochranné plomby
 • 2m – LED displej
 • 2n – Opto­filtr
 • 2o – Magnetický držák pro přísavky

3. Datové kabely (obrázek č. 4)

 • 3a – Konektor “samice”
 • 3b – Konektor “samec”
 • 3c – Feritové jádro

4. Kalibrační sklo (obrázek č. 4)

 • 4a – Kalibrační sklo
 • 4b – Popis kalibračníhon skla

Podrobný popis částí přístroje

1. Vysílač (obrázek č. 1)

1a – Magnetický okruhový zámek

Speciální magnetický zámek by měl být stále zakryt ochrannými magnetickými kryty (mimo dobu skutečného měření).

1b – Magnetický ochranný kryt

Tento ochraný kryt je vyroben s pomocí 4 rozsahových magnetů ,které jsou usazeny v centru plastového krytu. Hlavním úkolem tohoto krytu je ochrana citlivých čidel u přijímače a vysílače přístroje.

1c – Blána čidla vysílače

Jedná se o speciálně upravené čidlo (blánu) vysílače. Je důležité, aby toto čidlo bylo chráněno před případným poškozením, nejčastěji neopatrnou manipulací s přístrojem a narušením struktury blány, hlavně ostrými předměty. Kromě doby skutečného měření by toto čidlo mělo být stále zakryto magnetickým ochranným krytem (1b). Pro delší životnost doporučujeme čistit blánu čidla minimálně jednou týdně(nebo i častěji)

1d – Plstěný kroužek vysílače

Tato plstěná podložka je jedinou částí , která se skutečně dotýká skla testovaného vozu (kromě přísavek, 2i). Proto je velice důležité uchovávat tuto část přístroje v naprostém suchu a čistotě.

1e – Neoprenový ochranný návlek

Tento návlek by měl být nepřetržitě navlečen na jádru přístroje. Při pádu na zem nebo při nechtěném kontaktu jádra přístroje s vodou má tento návlek větší schopnost ochránit citlivou elektroniku před poškozením. Sejměte tento návlek pouze za účelem vyčištění (praní)pod teplou tekoucí vodou s použitím běžného mýdla.

1f – Kontaktní spoj datového kabelu

Tento konektor datového kabelu – typ tzv. “samec” je používán pro spoj s konektorem “samice” konektního datového kabelu.

1g – Datový kabel

Datový kabel přijímače má na svém konci tzv. “samce” konektor , který se zapojuje do konektoru “samice” datového kabelu 3.

1h – Výrobní číslo přístroje

Toto číslo je zaregistrováno již v kontrolním centru výrobny. Výrobní číslo je nezbytné napsat na všechny reklamační protokoly.

1ch – Feritové jádro

Feritové jádro je připojeno ke všem kabelům našeho přístroje a pomáhá k tlumení rušení v datových kabelech. Nesnímejte tyto feritová jádra z kabelu.

1i – Kryt baterie

Při výměně baterií odstraňte křížovým šroubovákem kryt baterií a po výměně vraťte kryt zpět do své polohy.

1j – Polohová značka

Tato polohová značka označuje polohu přijímače, ve které by přijímač měl být před samotným měřením. Správným srovnáním této polohové značky přijímače směrem “nahoru” s polohovou značkou vysílače (také směrem “nahoru”) umožníte, aby přijímač i vysílač naměřili správné hodnoty na skle vozu.

1k – Jistič ochranného návleku

Tento jistič je vyroben z pomocí suchého zipu. Tento suchý zip musí být stále napnutý na ochranném návleku tak, aby držel na elektrickém jádru přijímače a nedošlo k jeho odkrytí .

1l – Ochranné plomby

Nikdy nesundávejte ochranné plomby. Každé mechanického narušení plomb je nutné ihned nahlásit našemu servisnímu centru, které provede okamžitou výměnu. Jakékoliv narušení jedné či všech těchto bezpečnostních plomb může mít za následek okamžité zrušení záruk přístroje.

2. Přijímač (obrázek č. 3 a č.2)

2a – Magnetický okruhový zámek

Speciální magnetický zámek musí být stále zakryt ochrannými magnetickými kryty (kromě doby skutečného měření).

2b – Magnetický ochranný kryt

Tento ochranný kryt je vyroben s pomocí 4 rozsahových magnetů , které jsou usazeny v centru plastového krytu. Hlavním účelem tohoto krytu je ochrana citlivých čidel jak u přijímače, tak i u vysílače přístroje.

2c —Spectro – selektivní čidlo přijímače

Speciální spektro-selektivní čidlo přijímače je extrémně citlivé, a proto je velmi důležité, aby bylo vždy chráněno před případným poškozením (nejčastěji neopatrnou manipulací s přístrojem nebo narušením struktury ostrými předměty).

S výjimkou doby během skutečného měření by toto čidlo mělo být stále zakryto magnetickým ochranným krytem (2b). Pro delší životnost přístroje doporučujeme čistit toto čidlo přijímače minimálně jednou týdně (nebo i častěji) a to nejlépe s použitím čistého lihu a vatových tyčinek , které běžně zakoupíte v kterékoli drogerii.

2d – Plstěný kroužek přijímače

Tato plstěná podložka je jedinou částí , která se skutečně dotýká skla testovaného vozu (kromě přísavek, 2i). Proto je velice důležité uchovávat tuto část přístroje v naprostém suchu a čistotě.

2e – Neoprenový ochranný návlek

Tento návlek by měl být nepřetržitě navlečen na jádru přístroje. V případě možného pádu na zem nebo při nechtěném kontaktu jádra přístroje s vodou má tento návlek větší schopnost ochránit citlivou elektroniku před poškozením.

Sejměte tento návlek pouze za účelem čistění (praní) pod teplou tekoucí vodou s použitím běžného mýdla. Po vyčištění návleku jej natáhněte zpět na plastové jádro vysílače tak, aby okraj návleku nepřesahoval přes spínač vysílače (2k).

2f – Kontaktní spoj datového kabelu

Konektor datového kabelu je typ tzv. “samice” a je používán pro spoj s konektorem typu “samec” datového kabelu.

2g – Datový kabel

Datový kabel přijímače má na svém konci tzv. “samice” konektor , který se zapojuje do konektoru “samce” datového kabelu 3.

2h – Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo je zaregistrováno již v kontrolním centru výrobny. Toto číslo je nutné napsat na všechny reklamační protokoly.

2ch – Feritové jádro

Feritové jádro je připojeno ke všem kabelům našeho přístroje a pomáhá k tlumení rušení v datových kabelech. Nesnímejte tyto feritová jádra z kabelu.

2i – Přísavky na sklo

Přísavky na sklo by měly být vždy před přiložením na sklo vozu zcela suché a zbavené všech případných nečistot tak, aby dostatečně přilnuly na povrch skla. V případě, že se přísavky nespojí dostatečně se sklem vozu, jednotka vysílače může spadnout a může dojít k jejímu poškození .

2j – Polohová značka

Tato polohová značka označuje polohu vysílače, ve které by vysílač měl být před samotným měřením. Správným srovnáním této polohové značky vysílače směrem “nahoru” s polohovou značkou přijímače (taktéž směrem “nahoru”) umožníte, aby vysílač i přijímač naměřili správné hodnoty na skle vozu.

2k – Spínač přijímače

Toto je hlavní spínač přístroje, který je umístěn na obrácené straně datového kabelu vysílače. Pevným krátkým stisknutím se uvede přístroj do provozu.

2l – Ochranné plomby

Viz. bod 1l.

2m – LED displej

LED displej je naprogramován tak, aby se naměřená data ukázala na displeji po dobu 15 vteřin. Měla by to být dostatečná doba k tomu, aby technik mohl správně zaregistrovat naměřené hodnoty.

2n – Opto­filtr

Zatemňovací optofiltr je vyroben ze speciálního materiálu, který má na svém povrchu tvrzený potah ochraňující povrch optofiltru před poškrábáním a jiným poškozením během běžné manipulace s přístrojem.

Optofiltr by měl krýt LED displej během běžného měření. Sejměte vrchní část optofiltu pouze v případě, že provádíte měření při ostrém slunečním svitu, kdy měřená data s použitím tohoto optofiltru není možné vidět. Sundáním optofiltru se zvýší intenzita LED displeje a umožní viditelnost naměřených hodnot i při ostrém slunečním svitu.

2o – Magnetický držák pro přísavky

Tento speciální držák přísavek je vyroben z tvrzeného plastu s použitím několika silných magnetů a měl by být přiložen k vrchní části přijímače během doby, kdy přijímač nepoužíváte k měření. Doporučujeme, aby jste držák periodicky očistili a to hlavně na magnetických částech držáku.

3. Datové kabely (obrázek č. 4)

Máte k dispozici dva hlavní kabely, které se spojují svými konektory (samice na samce). Protože jsou tyto dva kabely vyrobené v točené verzi, může každý z těchto kabelů být roztažen dle potřeby až na 1,5 metru ze své počáteční délky 0,5 metrů. Pro měření běžných automobilů je dostačující použití pouze jednoho kabelu. Pro měření na dopravních prostředcích, které vyžaduje použití delšího kabelu, použijte oba dva kabely.

3a Konektor typu “samice”

Toto je XLR konektor, který by neměl být vystaven vlhkému prostředí. Na konektoru se nachází kruhová pojistka se závitem, která musí být po spojení konektoru s konektorem “samec” pevně utažena závitem této pojistky.

3b Konektor typu “samec”

Toto je XLR konektor, který by neměl být vystaven vlhkému prostředí. Na konektoru je umístěn závit, na který musí být po spojení s konektorem “samice” pevně utažena šroubovací pojistka tohoto konektoru.

3c Feritové jádro

Feritové jádro je připojeno ke všem kabelům našeho přístroje a pomáhá k tlumení rušení v datových kabelech. Nesnímejte tyto feritová jádra z kabelu.

4. Kalibrační postup (obrázek č. 4)

Součástí přístrojového kufříku je speciální kalibrační sklo (4a), které slouží pro průběžné prověřování správnosti měření. Zkontrolujte přístroj s použitím tohoto kalibračního skla minimálně jednou za 14 dní. Aby jste zabránili znehodnocení tohoto kalibračního skla, uchovávejte jej ve svém plastovém pouzdře.

Před použitím kalibračního skla k testování přístroje se přesvědčte o tom, že je toto kalibrační sklo důkladně zbaveno všech případných nečistot (mastnota, prach, atd.). Vložte kalibrační sklo mezi vysílač a přijímač tak, aby kroužková plst obou přístrojů plně ležela na povrchu kalibračního skla.

Přesvědčte se o tom, že polohové značky obou přístrojů (1j a 2j) jsou zarovnány do stejné polohy. Stiskněte spínač přijímače (2k). Na LCD displeji (2n nebo 2m) se načte naměřená hodnota kalibračního skla.

5. Kontrolní certifikát

Důležitou součastí každého měřicího přístroje je kalibrační certifikát jenž uvádí kalibrační hodnoty přístroje naměřené během výstupní kontroly z výroby.

Kalibrační certifikát udává hodnotu která je naměřená před odesláním přístroje zákazníkovi. Tato hodnota je měřena s použitím přiloženého kalibračního skla které je součástí přístrojového kufříku.

V případě, že Vám přístroj začne uvádět hodnoty které nejsou pravděpodobné, změřte hodnotu s pomocí kalibračního skla. Pokud hodnota naměřená na kalibračním skle přesahuje povolenou odchylku +/- 5%, kontaktujte naše servisní centrum. Uchovejte tento kalibrační certifikát v kufříku.

Uchovejte tento kalibrační certifikát pro případ reklamace přístroje kdy je nutno tento certifikát (nebo jeho kopii) předložit spolu s přístrojem. Tento kalibrační certifikát je také nutný předložit v případně kalibrace přístroje!