Technická data

Baterie přístroje – Obrázek č. 14

Přístroj Infrasol-3 je napájen dvěma 9V bateriemi, které jsou uloženy uvnitř vysílače přístroje. Doporučujeme, aby jste vždy měli minimálně dvě nové náhradní 9V baterie v ochranném kufříku.

  • Baterie, které již nemají dostatečný výkon pro provoz přístroje, musí být okamžitě vyměněny za nové baterie.
  • Pokud po zmáčknutí spínače uvidíte blikat měřenou hodnotu na LED displeji , znamená to, že je nejvyšší čas baterie vyměnit.
  • Pokud hodnoty na LED přijímači budou nestálé a budou blikat, hodnoty naměřené přístrojem nebudou správné.

Výměna baterií – Obrázek č. 14

Na konci vysílače se nachází místo, kde jsou uložené dvě 9V baterie. Opatrně odšroubujte víko, které zakrývá místo, kde se nacházejí baterie přístroje. Vyměňte obě baterie a hned přišroubujte kryt baterií zpět na své místo.

Likvidace baterií

Likvidace baterií se řídí platnými předpisy České republiky ohledně nebezpečného odpadu.

Nepřikladejte magnetický okruhový zámek vysílače (1a) k ploše magnetického okruhového zámku přijímače (2a).

Tyto magnetické zamky maji v sobě velmi silné magnety které by mohli zapříčinit praskliny v plastikovem krytu těchto zámků

Technická data